Szybki kontakt

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami!

icon_widget_image +48 731 303 621 +48 503 031 715 +48 880 396 692 icon_widget_image kancelaria@2compliance.pl
ZESPÓŁ

Fachowość, terminowość
i rzetelność w działaniu

Zespół zapewnia unikalny konglomerat kompetencji i umiejętności, tak teoretycznych, jak i praktycznych na polu szerokorozumianego bezpieczeństwa informacji. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie uzyskane w ramach współpracy z instytucjami obowiązanymi do:

gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

ZESPÓŁ

Tomasz Radziszewski

Wieloletni praktyk zabezpieczania aktywów informacyjnych w spółkach skarbu państwa sektora energetycznego, instytucjach bankowych, administracji publicznej (w szczególności jednostkach samorządu terytorialnego), spółkach giełdowych sektora IT, podmiotach prowadzących działalność leczniczą (realizujących świadczenia szpitalne), podmiotach wchodzących w skład organizacji ponadnarodowych.

Doktor nauk prawnych, audytor wiodący ISO 27001.

Pasjonat organizacji samouczących się i zarządzania wiedzą. Od lat praktykujący tłumaczenie języka norm prawnych na język procedur operacyjnych odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby i możliwości organizacji. Posiadacz poświadczenia bezpieczeństwa nr. 77/EW/T/2013.

Autor publikacji z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych (w tym dot. informacji niejawnych), były członek Polskiego Komitetu Normalizacji w KT 182, audytor wiodący ISO 27001, były wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przedmiotów związanych z ochroną informacji, wykładowca studiów podyplomowych ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Prelegent w ramach wydarzeń realizowanych przez PUODO.

Realizator kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

ZESPÓŁ

Krzysztof Wygoda

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej zajmujący się kompleksowym doradztwem i obsługą prawną administratorów danych osobowych.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń, doradztwa i audytów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej. Współtwórca i wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z tego obszaru. Prowadzący i współrealizator projektów wdrożeniowych z zakresu RODO.

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, a także współautor komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Współtwórca opinii i ekspertyz dla GIODO i Prezesa UODO.

ZESPÓŁ

Dariusz Wasiak

Biegły sądowy z dziedziny bezpieczeństwo informacji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Compliance Officer wg normy ISO 19600 oraz ISO 37001.

Audytor wiodący dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania według normy ISO 22301.

Audytor zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001, OHSAS1800. Pełnomocnik wg ISO 9001.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania prywatnością według normy ISO 27701.

Praktyk z zakresu efektywnego realizowania ochrony danych i innych informacji prawnie chronionych. Doświadczenie oparte na współpracy z administracją samorządową, służbami mundurowymi jako komendant, konsultant i IOD, a także w spółkach kapitałowych i podmiotach z sektora usług energetycznych i finansowych jako doradca, ABI i IOD oraz audytor dla podmiotów certyfikujących i wdrożeniowych.

Realizator licznych projektów wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.